Voorwaarden

Algemene (huur) voorwaarden Travelling Tableware

ARTIKEL 1 – Definities

1.1. Verhuurder
Travelling Tableware, ingeschreven in handelsregister onder KvK nummer
1.2 Huurder
Diegene die een huurovereenkomst aangaat met Verhuurder
1.3 Goederen
De door u gehuurde serviezen en andere items zoals schriftelijk met u is afgesproken
1.4 Huurperiode
Een periode van 1 tot 3 dagen vanaf de datum dat de Goederen zijn geleverd; of
de periode die door ons schriftelijk is bevestigd
1.5 Goede staat
Dit betekent dat de Goederen heel zijn, zonder scheuren of afgebroken stukjes. Houd er echter rekening mee dat er sprake is van oude en gebruikte serviezen en dat vergulde randjes en decoratie door de jaren heen wat versleten kunnen zijn

ARTIKEL 2 – Algemeen

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Travelling Tableware;
2.2  Verhuurder verhuurt de Goederen aan u voor de afgesproken verhuurperiode onder de voorwaarden en bepalingen zoals beschreven in deze overeenkomst;
2.3  de Goederen zullen te allen tijde in het bezit van Verhuurder blijven.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming overeenkomst/ offerte

3.1  Offertes hebben, tenzij anders vermeld in de offerte een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum;
3.2  aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4 – Huurdersoveenkomst

4.1  De Huurperiode gaat in op de dag dat de Verhuurder de Goederen bij u afgeleverd heeft;
4.2  voorafgaand aan de aflevering controleert de Verhuurder of de Goederen die aan de Verhuurder geleverd worden in Goede staat verkeren.

De Huurder:
4.3  wordt geacht direct na ontvangst van de Goederen te controleren of de Goederen in Goede staat verkeren. Als de Huurder constateert dat Goederen niet in Goede staat zijn dan brengt hij de Verhuurder hiervan direct op de hoogte derhalve niet langer dan 12 na aflevering van de Goederen en voor de aanvang van het feest of de partij;
4.4  retourneert de Goederen vuil tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd;
4.5  zorgt er voor dat grote etensresten van de Goederen verwijderd zijn;
4.6  wijst aanspraken van derden op het gehuurde af;
4.6  mag onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming; van de Verhuurder te doen geschieden;
4.7   zorgt ervoor dat de Goederen in Goede staat geretourneerd worden;
4.8  repareert de Goederen niet zonder schriftelijke toestemming van Travelling Tableware;
4.9  brengt Verhuurder direct op de hoogte van verlies, diefstal of schade aan de Goederen, tenminste voorafgaande aan het retourtransport.

ARTIKEL 5 – Tarieven en betalingscondities

5.1  De Huurder dient bij het afhalen of ontvangen van de gehuurde Goederen zich op verzoek van de Verhuurder, door middel van een wettig legitimatiebewijs te legitimeren;
5.2  de Goederen zullen aan Huurder verhuurd worden voor het schriftelijk overeengekomen tarief;
5.3  Verhuurder vraagt een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag als Huurder de order plaatst. Uw order wordt pas bevestigd als Verhuurder de volledige aanbetaling ontvangen heeft;
5.4  indien de Huurder een overeenkomst annuleert tot 6 weken voor het begin van de Huurperiode bedragen de annuleringskosten 25% van de totale levering van de opdracht. Huurder krijgt de aanbetaling dan niet terug, deze wordt door Verhuurder ingehouden;
5.5  Huurder gaat ermee akkoord dat hij/zij het openstaande bedrag minimaal 7 dagen voorafgaande aan de Huurperiode betaalt. Bij niet tijdige betaling van het openstaande bedrag, kan het ertoe leiden dat de Goederen niet geleverd worden;

ARTIKEL 6 – Borg en verzekering en aansprakelijkheid

6.1   De waarborgsom bedraagt €50,–. Indien er een groter aantal en/of waardevolle Goederen gehuurd worden kan dit bedrag aangepast worden. De waarborgsom wordt aan het begin van de Huurperiode betaalt. De waarborgsom wordt binnen 7 dagen aan de Huurder geretourneerd op het moment dat de Goederen volledig, onbeschadigd en voor afloop van de Huurperiode zijn teruggekomen. Huurder gaat ermee akkoord dat in geval van verlies, schade en /of late terugkomst Verhuurder het geld inhoudt van de borg;
6.2  Huurder betaalt onderstaan tarief voor Goederen die (1) niet teruggekomen zijn; (2) beschadigd zijn met stukjes eraf of scheuren en/of anders schade.

Bedragen per stuk
Kop en schotel € 8,00
Suikerpot/ melkkan € 8,00
Thee-, koffiepot € 20,00
Plateau en etagère € 20,00
€ 30,00
Klein bord € 5,00
Groot bord € 6,00
Bestek € 5,00
Glazen € 10,00

 

 

 

 

 

 


Alle andere items (incl. zilver, verzilverd en kristal) op aanvraag

6.4  indien de Goederen voor een langere periode worden behouden dan de afgesproken termijn, zonder toestemming van Verhuurder, zal Verhuurder 1,5 keer het standaard huurtarief in rekening brengen per extra dag. Als Huurder voor een langere periode wilt huren, vraag dan naar een prijsopgave.

ARTIKEL 7 – Voorwaarden en condities

Verhuurder behoudt zich het recht voor om op elk tijdstip, zonder melding vooraf, veranderingen, verbeteringen en of wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden en condities

ARTIKEL 8 – Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de Huurder is Nederlands recht van toepassing

Klik hier voor de Algemene voorwaarden in PDF